Stichting Duik Research

Publicaties van SDR

Selectie uit lesmateriaal, handleidingen, rapporten, memo's, publicaties, audiovisuele producties.

*) © Copyright SDR 2006. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van SDR. Een uitzondering wordt gemaakt als vermenigvuldigen wordt gedaan in het kader van opleiding, training of een ander educatief doel en alleen dan als winstbejag bij deze activiteiten geen oogmerk is.