Stichting Duik Research

CV bestuursleden SDR

Dr. Nico A.M. Schellart (voorzitter en penningmeester)

Nico Schellart studeerde af als bioloog bij de Univ. van Amsterdam (UvA) en specialiseerde zich in de medische fysica. Hij onderzocht de visuele informatieverwering in het netvlies, resulterend in een promotie in 1973 (UvA). Hij werkt aan de afdeling Biomedische Techniek en Fysica van het AMC als geassocieerd professor (UHD) en is co-redacteur van Med. and Biol. Engineering and Computation. Hij onderzocht multi-sensorische informatie verwerking in de hersenen van mens en dier. Zijn onderzoeksgroep paste EEG en MEG toe voor fundamenteel en clinisch onderzoek aan visuele en auditieve systeem, waarbij inbegrepen onderzoek onder hypoxische and hyperoxische laboratorium en open water condities. Hij deed decompressieonderzoek met behulp van de Doppler-VGE techniek en introduceerde HBOT voor patiënten met stralingsschade aan de hersenen. Deze dysbare and HBOT studies en het neurowetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd in tijdschriften en standaardwerken. Hij publiceerde het elektronisch vrije Compendium of Medical Physics, Medical Technology and Biophysics (www.amc.nl/web/...) en doceert duikfysiologie. Hij onderzocht de fysiologische aspecten van vele DCs (www.duikresearch.org), is sportduiker en ‘’breath-hold” duiker.

Drs. Hans van Dam (algemeen bestuurslid)

Hans van Dam studeerde als bioloog af aan de Rijksuniversiteit Utrecht, specialiseerde zich in de mariene biologie en deed veldwerk in Yerseke en Schotland. Na een aantal jaren als duikinstructeur en decotank operator op Bonaire werkzaam te zijn geweest, vertrok hij naar Toronto, Canada waar hij diverse commerciële functies bekleedde. Na terugkeer in Nederland bekleedde hij enkele andere commerciële functies en was hij docent en examinator in het voortgezet onderwijs.
Hij duikt al vanaf zijn 16e en is PADI instructeur en actief CMAS 4 ster duiker. Op club- en bondsniveau was hij actief in diverse bestuursfuncties. Regelmatig draagt hij bij aan evenementen en cursussen in de onderwater biologie. Momenteel is hij bestuurslid en master/operator van de Stichting Decompressietank Maarsseveense Plassen en bestuurslid van de SDR.